Vizajizm (Gülüş Tasarmı)

Gülüş Tasarımı ( Vizajizm )

Dudaklar, diş eti, dişler gibi bir takım estetik kriterlerin ayrı ayrı birbirleriyle olan ilişkilerinin detaylı olarak, estetik analizleri kapsayan gülüş şeklinin değerlendirilmesiyle kişiye özel gülüş tasarımı yapılmaktadır.

Güzel ve estetik bir görünüm için sadece bizi rahatsız eden sorunu ortadan kaldırmak yeterli olmuyor, kusursuz sonuçlar yaratmak için bütünsel bakış açısı ile birbirine bağlantılı tüm noktaları ele almak gerekiyor. Böylece kişiye özel ve mükemmel bir görünüm elde etmek mümkün oluyor.
İşte bu yaklaşımın, diş estetiğindeki yansıması da vizajizm olarak adlandırılıyor. Vizajizmle günümüzde uygulanan standart gülüş tekniğine karşın, estetikle ilgili, kişinin sadece dış görünüşünün değil; psikolojik yapısının, davranış kalıplarının ve yerleşik alışkanlıklarının hatta saç tarama şekillerinin bile bu çalışmalara dahil edilmesi gerekliliği bildirilmiştir.
Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, size özel ideal gülüşünüzü yenilemektir. Sizin birtakım kişisel istekleriniz ile sağlık ve doğallığı da birleştirerek sağlıklı bir gülüş planlamaktır.

Hastanın mevcut durumuna ve yapılacak tedaviye göre seans sayısı değişecektir. Tedavi bazen tek seansta bazen de birkaç haftada tamamlanabilir.

Diş beyazlatma
Pembe estetik
Zirkonyum ya da porselen kaplamalar
Bonding
Ortodontik tedaviler
Lamina porselenler
Dudak konturlarının şekillendirilmesi
İmplant

Gülüş tasarımı yapılırken dikkat edilecek kriterler nelerdir?

Yaş
Yaşın ilerlemesiyle birlikte dişlerde aşınmalar oluşur. Üst dudağın kaslarında gevşeme, alt dudağı kaslarında yerçekimi etkisiyle aşağıya sarkma meydana gelir. Bu sayede üst çenede bulunan dişlerin görünürlüğü azalırken, alt çenede olan dişlerin görünürlüğü artar. Yapılan ideal tasarım ve şekillendirme sayesinde hastanın tekrar genç ve çekici bir gülüşe sahip olması sağlanır.

Cinsiyet

Kadınlarda ve erkeklerde diş yapıları farklıdır. Kadınlarda diş köşeleri yumuşak bir kavisle belirlenirken, erkeklerde dişlerin yapısı köşeli ve daha belirgindir. Kadınlarda gülme hattı alt dudağa paralel bir kavisle belirlenirken, erkeklerdeki gülme hattı daha düz olur. Kadınların öndeki iki dişi daha uzun olurken, erkeklerde bunların uzunluk farkları daha az olur.

Yüz hatları

Kişilerde yüz hatları ve dişlerin formu arasında belli bir ilişki olmalıdır. Kişilerin ideal diş şekilleri yüz hatlarının görünümünde saklıdır. Yuvarlak yüz hatlarına sahip olan bir kişiye köşeli bir diş yapmak, görünümünün genel ahengini bozacaktır. Bu sayede kişide yapay bir gülüş elde edilecektir.

Diş etlerinin konturu ve şekli

Gülüş sırasında gözle görünen diş eti seviyesi oldukça önemlidir. Bunun seviyesi gülüşe bir anlam kazandırmaktadır. Diş etlerinin fazla oranda görünmesi kişinin çekiciliğini ve güzelliğini azaltarak etki edecek, az oranda görünen diş etleri ise gülüşte yapaylık sağlayacaktır. En ideal diş eti seviyesi üst dudak çizgisine paralel bir temasta olmasıdır. Unutulmaması gereken şey pembe estetiğin beyaz estetik kadar önemli olduğudur.

Dudaklar

Dudakların kalınlığı, şekli, köşelerinin simetrisi, dudakların dişlerle uyumu en güzel gülüş estetiğinin yaratılmasına yardımcı olur. Gülüş sırasında alt dudakta meydana gelen kavis üst dişleri takip etmelidir. Ayrıca gülüş sırasında iki dudak arasındaki mesafeyle dişlerin boyutları uyum içinde olmalıdır.

Dişlerin özellikleri ve yerleşimi

Gülüş tasarımı yapılırken dişlerin ve diş etlerinin durumu, konumu, dişlerin formu, birbiriyle oranı ve renkleri değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sırasında kişilerin yüz oranları, yaşı, cinsiyet, ten renkleri ve en önemlisi bu işlemden beklentileri mutlaka değerlendirme içinde olmalıdır. Güzel ve genç bir gülüş yaratabilmek dudaklar ve dişlerin uyumu, diş etleri ve yüz oranlarının uyumu sayesinde gerçekleştirilebilir. Dişlerde gülüşü olumsuz olarak etkileyecek çapraşıklıklar, dişler arasındaki aralıklar ile renklenmeler laminate veneer restorasyonları, diş beyazlatma işlemi, tam seramik restorasyonlar ve ortodontik tedaviyle çözümlenmektedir.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...