Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi; ağız, çene ve yüz bölgelerindeki yumuşak ve sert dokuların konjenital (doğumsal) ve kazanılmış (edinsel) hastalıkları ile enfeksizyöz, travmatik ve her türlü patolojik nedenlerin yol açtığı estetik, fonksiyonel ve fonetik sorunların medikal ve cerrahi tedavisini gerçekleştiren tıbbi bir uğraş alanıdır.

agiz-dis-cene-2Çene cerrahisinde röntgen gibi geleneksel tanı yöntemlerini kullanıldığı gibi tomografiyle desteklenen ve hastanın birebir ölçüde üç boyutlu kemik modelinin elde edildiği ileri tekniklerde kullanılmaktadır. Bu sayede ameliyat öncesinde kesin tanı konularak operasyon planı tam olarak yapılabilmektedir. Tanı ve tedavi sırasında başarılı olmak için ortodonti gibi diş hekimliğinin diğer uzmanlık alanlarıyla da birlikte multidisipliner çalışılması gerekmektedir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Hangi Problemlerle İlgilenir?

Gömülü, komplike veya sürmüş dişlerin çekimleri,
Ağız, çene ve yüz bölgesinin her türlü enfeksiyonlarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
Çenelerde oluşan kistik ve tümöral oluşumların cerrahi tedavileri,
Ağız bölgesinin yumuşak doku hastalıklarının tedavileri,
Ağız, çene ve yüz bölgesinde belirti veren sistemik hastalıkların tanısı ve gerektiğinde tıbbi konsültasyonlarla ilgili tıp uzmanlık alanlarına yönlendirilmesi,
Diş kökenli kemik içi lezyonların tedavisi (Apikal Rezeksiyon),
Çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri,
Dental protez yapımı öncesi yumuşak doku ve sert dokuların cerrahi olarak düzeltilmesi,
Çene, yüz bölgesi ağrılarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
Çene eklemi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
Dudak-Damak yarıklarının tedavisi,
Tükürük bezi hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavileri,
Diş ve çene bağlantılı maksiller sinüs patolojileri ve tedavileri,
Ağız, çene ve yüz bölgesinde estetik ve fonksiyonel bozukluklara neden olan deformitelerin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi (Ortognatik cerrahi),
Kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri,
Dental implant uygulamaları,
Dental implant uygulamaları amacıyla sert doku ve yumuşak doku eksikliklerinin cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi.

Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz...